{{data_bet.length}}
کاربر عزیز، از امروز میتوانید از آدرس زیر بدون فیلترشکن به سایت وارد شوید.
arena90.com
موارد انتخاب شده میکس
هنوز هیچ موردی انتخاب نشده است. برای پیش بینی بروی ضریب مورد نظر خود کلیک کنید.
 • میزبان : {{item.home}}
  میهمان : {{item.away}}
  انتخاب : {{item.title}} : {{item.label}}{{item.odds}}
  مبلغ برد {{cost * item.odds}}
 • {{mixcount}} (x1) {{amount_mixeed * amount_get_mix() | number : currency: "" : 0}}
استفاده از بونوس
مجموع مبالغ : {{total_amount()}} برد احتمالی (تومان) : {{total_amount_win() | number : currency: "" : 0}}


{{key}}
{{x.score_home}}
{{x.name_home}}

{{x.score_away}}
{{x.name_away}}
نیمه اول
نیمه دوم
{{x.time}}:{{x.second}}
نیمه اول
نیمه دوم
{{x.time}}:{{x.second}}
 • 1
  {{x.odds_home}}
 • X
  {{x.odds_draw}}
 • 2
  {{x.odds_away}}
 • قفل شده است
{{key}}
{{x.score_home}}
{{x.name_home}}

{{x.score_away}}
{{x.name_away}}
ست اول دوم سوم چهارم پنجم
ست اول دوم سوم چهارم پنجم
 • 1
  {{x.odds_home}}
 • 2
  {{x.odds_away}}
 • قفل شده است
{{key}}
{{x.score_home}}
{{x.name_home}}

{{x.score_away}}
{{x.name_away}}
کوارتر اول دوم سوم سوم چهارم (باوقت اضافه)
کوارتر اول دوم سوم سوم چهارم (باوقت اضافه)
 • 1
  {{x.odds_home}}
 • 2
  {{x.odds_away}}
 • قفل شده است
{{key}}
{{x.score_home}}
{{x.name_home}}

{{x.score_away}}
{{x.name_away}}
ست اول دوم سوم چهارم پنجم
ست اول دوم سوم چهارم پنجم
 • 1
  {{x.odds_home}}
 • 2
  {{x.odds_away}}
 • قفل شده است
{{key}}
{{x.score_home}}
{{x.name_home}}

{{x.score_away}}
{{x.name_away}}
ست اول دوم سوم چهارم پنجم
ست اول دوم سوم چهارم پنجم
 • 1
  {{x.odds_home}}
 • 2
  {{x.odds_away}}
 • قفل شده است
{{key}}
{{x.score_home}}
{{x.name_home}}

{{x.score_away}}
{{x.name_away}}
نیمه اول دوم
نیمه اول دوم
 • 1
  {{x.odds_home}}
 • X
  {{x.odds_draw}}
 • 2
  {{x.odds_away}}
 • قفل شده است
{{key}}
{{x.score_home}}
{{x.name_home}}

{{x.score_away}}
{{x.name_away}}
{{x.time}} دقیقه
نیمه اول دوم
{{x.time}} دقیقه
نیمه اول دوم
 • 1
  {{x.odds_home}}
 • X
  {{x.odds_draw}}
 • 2
  {{x.odds_away}}
 • قفل شده است
{{key}}
{{x.score_home}}
{{x.name_home}}

{{x.score_away}}
{{x.name_away}}
ست اول دوم سوم چهارم پنجم
ست اول دوم سوم چهارم پنجم
 • 1
  {{x.odds_home}}
 • 2
  {{x.odds_away}}
 • قفل شده است
{{key}}
{{x.score_home}}
{{x.name_home}}

{{x.score_away}}
{{x.name_away}}
ست اول دوم سوم چهارم پنجم
ست اول دوم سوم چهارم پنجم
 • 1
  {{x.odds_home}}
 • 2
  {{x.odds_away}}
 • قفل شده است
{{key}}
{{x.score_home}}
{{x.name_home}}

{{x.score_away}}
{{x.name_away}}
کوارتر اول دوم سوم سوم چهارم (باوقت اضافه)
کوارتر اول دوم سوم سوم چهارم (باوقت اضافه)
 • 1
  {{x.odds_home}}
 • 2
  {{x.odds_away}}
 • قفل شده است
{{key}}
{{x.score_home}}
{{x.name_home}}

{{x.score_away}}
{{x.name_away}}
 • 1
  {{x.odds_home}}
 • 2
  {{x.odds_away}}
 • قفل شده است
{{key}}
{{x.score_home}}
{{x.name_home}}

{{x.score_away}}
{{x.name_away}}
مپ اول دوم سوم سوم چهارم (باوقت اضافه)
مپ اول دوم سوم سوم چهارم (باوقت اضافه)
 • 1
  {{x.odds_home}}
 • 2
  {{x.odds_away}}
 • قفل شده است
loader

آرنا 90 مسئولیتی در قبال صحت دقیق اطلاعات نمایش داده شده نظیر زمان و نتیجه در لحظه، در مسابقات زنده قبول نمی کند.